A Munkáspárt 23. kongresszusa 2010. december 11-én,
szombaton 9 órakor kezdi meg munkáját.

A kongresszusra egy nap alatt nagy munka vár. Meg kell vitatnia a Központi Bizottság és a Pénzügyi Ellenörző Bizottság jelentését a 22. kongresszus óta végzett munkáról.

A kongresszus egyik érdekessége lesz kongresszus politikai felhívása. „Ma Magyarországon a pénz az úr. Mi nem ilyen országban akarunk élni. Mi nem akarjuk a pénz uralmát.” – olvashatjuk a tervezetben.  „Megújítjuk a Munkáspártot. Nem a múltat akarjuk visszahozni, hanem a jövőt megteremteni. A dolgozók, a segítségre szorulók érdekeit soha sem adjuk fel. Színünk a vörös volt, és marad a jövőben is. Ott leszünk az utcákon, a városi és falusi ünnepségeken, mindenütt, ahol segíthetünk az embereknek.”- mondja a dokumentum.

A 23. kongresszus várhatóan dönt a Munkáspárt új programjának kidolgozásáról. „Pártunk 2001-ben fogadta el jelenlegi programját. Azóta megváltozott a nemzetközi és a hazai helyzet, és lényegesen módosult a párt belső helyzete is.” – olvashatjuk a határozat-tervezetben. „A tőkés világrendszer súlyos válságba került. Válságba került a magyar kapitalizmus is, amely végül a szocialisták leváltásához, s baloldali jelszavakat is hirdető Fidesz hatalomra jutásához vezetett. A Munkáspárt mind szervezetileg, mind anyagilag rendkívül nehéz helyzetbe került.  Ugyanakkor megnőtt az igény egy vonzó jövőkép felvázolására, új munkáspárti terminológia kialakítására. Az új nemzedékek megjelenésével szükségessé válik fogalmaink újradefiniálása is.”

A kongresszus szombaton megválasztja Munkáspárt új elnökét is. A Jelölő Bizottság egy személyre tesz javaslatot. A jelölt Thürmer Gyula, 57 éves, közgazdász, a Munkáspárt jelelenlegi elnöke.

A kongresszus dönt Munkáspárt Központi Bizottságának és Pénzügyi Ellenörző Bizottságának összetételéről is.

A kongresszuson szavazati joggal vesznek részt a megválasztott küldöttek, a Központi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai.  Tanácskozási joguk van a meghívóval rendelkező vendégeknek. A Munkáspárt más tagjai csak hallgatóként vehetnek részt.