DOKUMENTUMOK

 
Dokumentumaink
  Bal-jobb-bal!
Egy utunk van
Ereje a munkának van
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének 2004. július 3-i beszéde
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének 2004. március 6-i beszéde
Mit tett, mit mondott a Munkáspárt (2002)
 
Kongresszusi dokumentumok
  A Munkáspárt 20. kongresszusának dokumentumai

Tézisek a Munkáspárt új Szervezeti Szabályzatához
Javaslat a Munkáspárt 18. kongresszusának a kongresszus lebonyolításával...
Javaslat a Munkáspárt 18. Kongresszusának a Mandátumvizsgáló Bizottság...
Javaslat a Munkáspárt 18. kongresszusának a kongresszusi jegyzőkönyv...
Javaslat a Központi Bizottságnak a Jelölést Előkészítő Bizottságra (1998. 12. 3.)
Javaslat a Munkáspárt 18. kongresszusának a Jelölő Bizottság megválasztására

 

 
 

KONGRESSZUS

 
MUNKÁSPÁRT 22. KONGRESSZUSA - 2006. NOVEMBER 4.
 


A 22. kongresszus képei

 

 

 

 

Képek


Új párttal, töretlen hittel a tőke ellen! a Munkáspárt 22. kongresszusának határozata
 

 

Mi, a Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusának küldöttei azért jöttünk össze, hogy megmentsük a kommunisták pártját Magyarországon.  
Valljuk, hogy a Munkáspárt túlélése, további működtetése lehetséges és megoldható feladat. Ehhez azonban alapvető változtatásokra van szükség!
 

Tovább...

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének kongresszusi  beszéde (Budapest, 2006. november 4.)
 

 

Tisztelt Kongresszus!
Kedves Elvtársak!

Új pártot jöttünk ma teremteni. A kérdés nem az, hogy merre akarunk menni? Ez nem vitás! Eldöntöttük 2005. júniusában a csepeli gyár falai között, eldöntöttük a Kommunista Kongresszuson. Mi nem a tőkésekkel megyünk, a mi utunk a kommunisták útja.

Tovább...

A 22. kongresszus határozata a Munkáspárt elnökének megválasztásáról
 

 

A Munkáspárt 22. kongresszusa Thürmer Gyula elvtársat a Magyar Kommunista Munkáspárt elnökének megválasztotta.

A megbízatás a szervezeti szabályzat szerint négy évre szól. A 22. kongresszus felszólítja a párt minden tagját: minden erőnkkel álljunk a párt elnöke mellé, segítsük és támogassuk a párton belül, és védjük a párton kívül!

Budapest, 2006. november 4.

Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa

A 22. kongresszus határozata a Munkáspárt Központi Bizottságának megválasztásáról
 

 
  1. A Munkáspárt 22. kongresszusa a mellékelt lista szerinti elvtársakat a Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottságának tagjává megválasztotta:
  2. A kongresszus felhívja a párt minden szervezetének és tagjának figyelmét: a Központi Bizottság a párt forradalmi központja. Döntéseit hajtsuk végre fegyelmezetten! Mindenben segítsük a Központi Bizottság munkáját!

Budapest, 2006. november 4.    

Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa

A Központi Bizottság tagjai
 

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa által választott Központi Bizottság tagjai

Tovább...

A 22. kongresszus határozata a kongresszus politikai nyilatkozatáról
 

 

A Munkáspárt 22. kongresszusa elfogadta a kongresszus politikai nyilatkozatát.

Budapest, 2006. november 4.    

Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa

A Központi Bizottság 1/22/2006. határozata
 

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt Központi Bizottsága a párt alelnökének és az Elnökség tagjának megválasztotta az alábbi elvtársakat:

Tovább...

A 22. kongresszus határozata a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolójáról
 

 

1. A Munkáspárt 22. kongresszusa jóváhagyólag tudomásul veszi a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 21. kongresszus óta végzett munkáról.

2. Köszönetét fejezi ki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság minden tagjának lelkiismeretes munkájáért, amellyel segítették a pénzügyi fegyelem betartását, a párt eredményes és törvényes pénzügyi gazdálkodását.

Budapest, 2006. november 4.    

Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa

A 22. kongresszus határozata a Munkáspárt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának megválasztásáról
 
 

A Munkáspárt 22. kongresszusa a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztotta Farkas Ferenc elvtársat.

A PÜEB tagjainak megválasztotta Botta Melinda elvtársnőt és Gombkötő Lajos elvtársat.

Budapest, 2006. november 4.

Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa

Szabad működést a cseh kommunista ifjúsági szervezetnek!
 

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa mély felháborodással értesült arról, hogy a Cseh Köztársaság belügyminisztériuma betiltotta a cseh Kommunista Ifjúsági Unió (KSM) működését.

Tovább...
 

Szolidárisak vagyunk Kubával
 

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa a magyar kommunisták támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja a Kubai Kommunista Pártot, a kubai népet.

Tovább...
 

Támogatjuk a venezuelai forradalmat!
Támogatjuk Hugo Chávez Frías elnök újraválasztását!
 

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt 22. kongresszusa a magyar kommunisták szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja a venezuelai népet, Hugo Chávez elnököt.  A Bolivári Forradalom zászlaja a mi zászlónk.

Tovább...
 

Thürmer Gyula megnyitó beszéde a Központi Bizottság ülésén 2006. október 21-én
 

 

Pártunk készen áll a 22. kongresszusára. Tudjuk, hogy mit várunk politikailag a kongresszustól, és az e célnak megfelelő kongresszusi dokumentumok elkészültek. Megválasztottuk a küldötteket. Kialakultak az új Központi Bizottság tagjaira és a párt elnökére vonatkozó javaslatok.

Tovább...

Letölthető pdf fájlban a kongresszusi dokumentumok tervezete
 

 

Letölthető a Magyar Kommunista Munkáspárt kongresszusi dokumentumainak tervezete.
A letöltéshez kattints
ide.


MUNKÁSPÁRT 21. KONGRESSZUSA - 2005. DECEMBER 17.
 

Thürmer Gyula előadói beszéde a 21. kongresszuson
 

 

Az emberiség elpusztul, ha a kapitalizmus megmarad. A tőke felfalja a nemzeteket, a kultúrákat. Óriási hulladék-lerakodóvá teszi a Földet, beszennyezi a világűrt. Az amerikai imperializmus minden területen maga alá gyűri a világot. Az EU bővítése történelmi hiba volt. A bővítés nem oldotta meg az új EU-tagok gondjait, de újakkal bővítette a régiek problémáit.

Tovább...

A Munkáspárt 21. Kongresszusának politikai nyilatkozata
 

 

A Munkáspárt 21. kongresszusa boldog karácsonyt, sikerekben gazdag újesztendőt kíván hazánk minden polgárának, a Munkáspárt minden tagjának és barátjának. A Munkáspárt nehéz időszakon van túl. 2006-ban bizton számíthat ránk mindenki, akinek elege van a kapitalizmusból, aki nem kér sem az MSZP, sem a Fidesz kormányzásából. Mi igazi kommunista, munkásalternatívát kínálunk. Mi nem választási taktikából tesszük....

Tovább...

MUNKÁSPÁRT 21. KOMMUNISTA KONGRESSZUSA, CSEPEL, 2005. JÚLIUS 4.
 

A 21. Kommunista Kongresszus képei

 
   

Képek

Lesz Kommunista Munkáspárt!
 

 

Június 4-ére ismét vörösbe öltözött az egykori „Vörös Csepel”. A Munkáspárt 21. Kommunista Kongresszusára érkező küldöttek meglepetten láthatták a fővárosi gyáróriás mai romjait, de azt is, hogy az azt átszelő főutat ezen a napon ismét vörös zászlók szegélyezték. ..

Tovább...

Erős párt sikeres kongresszusa
 

 

A Munkáspárt 21. Kommunista Kongresszusa elvégezte munkáját. A kongresszus elfogadta a párt helyzetéről szóló határozatot, javaslatot tett a párt nevének megváltoztatására és elfogadta a választási program irányelveit...

Tovább...

Levél a kongresszushoz I.
 

 

Többszöri személyes találkozásunk után arra az elhatározásra jutottam, hogy felvételemet kérem az Ön által vezetett Munkáspártba.

Teszem ezt azért – bár 1994 óta az MSZP tagja és több tisztség viselője vagyok – mert tudatosult bennem, hogy az MSZP a munkásság és a lecsúszott emberek érdekeit nem képviseli...

Tovább...

Levél a kongresszushoz II.
 

 

Köszöntöm a magyar kommunisták pártjának valamennyi tagját és szimpatizánsát, a párt tisztségviselőit és megköszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy e levél útján szólhassak Önökhöz.

Miért kértem ezt a lehetőséget? Nem vagyok tagja a Munkáspártnak, de az engem ismerők tudják, hogy meggyőződéses kommunista vagyok...

Tovább...

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde
 

 

Lesz-e, indul-e a 2006-os parlamenti választásokon kommunista párt? Ez itt a kérdés. Lesz-e kommunista párt, amely maga mellé állítja a szocialistákban csalódott embereket? Ha ma bölcsen döntünk, lesz. Ha rosszul döntünk, nem lesz...

Tovább...

Karacs Lajosné, a Munkáspárt alelnökének beszéde
 

 

A mi pártunk alapvető problémája, hogy 16 éve nem tudunk megszabadulni az MSZP árnyékától. Ez a párton belüli vita alapvető kérdése is. Mit irt a Népszabadság tegnap? „Vajnaiék - szemben Thürmerrel – arra törekszenek, hogy erősítsék kapcsolataikat az MSZP-vel”. Ez az igazság...

Tovább...

Közlemény
 

 

A Munkáspárt Sajtóirodáját a Munkáspárt illetékes vezetői felhatalmazták az alábbiak közlésére: az Interneten olyan információ jelent meg, miszerint a Fővárosi Bíróság felfüggesztette volna a Munkáspárt Központi Bizottságának határozatait Vajnai Attila egykori munkáspárti tag kizárásáról, és a 21. Kommunista Kongresszus összehívásáról. A Munkáspárthoz ilyen bírósági határozat nem érkezett. A Munkáspárt határozottan elítél minden olyan kísérletet, amely a párt 21. Kommunista Kongresszusa eredményes lebonyolításának akadályozására irányul. A kongresszus június 4-én Csepelen, a Csepel Vas és Fémmű Rt. munkacsarnokában (XXI. ker. Gyepsor utca 1.) megkezdi munkáját.

Munkáspárt Sajtóiroda

A 21. Kongresszus helyszíne
 

 

 

 

Nagyméretű kép

 

Nagyméretű kép

Thürmer Gyula - Kommunista Kongresszus
 

 

Június 4-én, Csepelen összeül a Munkáspárt 21. Kommunista Kongresszusa. Jelentősége két ok miatt is kiemelkedő. Egyrészt, a Munkáspárt 2004 nyara óta az elmúlt 16 év legmélyebb válságát élte-éli át. Másrészt, fennállásunk óta talán most rendelkezünk a legjobb eséllyel arra, hogy ne csak az emberek rokonszenvét növeljük, de jobban szerepeljünk a parlamenti választáson. Mi, kongresszusi küldöttek akkor mehetünk elégedetten haza, ha a párt belső helyzetét megszilárdítottuk és megjelöltük azt a politikai utat, amelyen a választásokra készülnünk kell...

Tovább...

Karacs Lajosné - Munkás és kommunista
 
 

Június 4-én döntünk választási programunk irányelveiről. Ez még nem a végleges program, ezek a fő irányok.  Programunk két részből áll. A gyakorlati munkában tapasztaljuk, hogy az emberek kérdezik a Munkáspárt véleményét Kádárról, Sztálinról, a határon túli magyarokról csakúgy, mint az adórendszerről, az EU-ról és sok minden másról. Az elmúlt években nagyon sok kérdésre adtunk már választ dokumentumainkban. Sajnos, egy részük elfelejtődik, nehéz visszakeresni őket, s persze mindennap születnek új kérdések is. Nos, ezeket a válaszokat gyűjtjük össze, s dolgozunk ki munkáspárti válaszokat az új témákban. A kis brossurában benne lesz minden kérdés, amit tőlünk kérdezgetnek...

Tovább...

Kongresszusi dokumentumaink letölthető formátumban
 


A Munkáspárt 2006. évi választási programjának irányelvei
A Munkáspárt 21. Kommunista Kongresszusának határozata I.
A Munkáspárt 21. Kommunista Kongresszusának határozata II.
Munkát, kenyeret, létbiztonságot, emberhez méltó életet!
Kérdések és válaszok
 

Fel